ESPAVO PRAKTIJK

Astrologie

De horoscoop - Een weg naar dieper inzicht en antwoorden op levensvragen

* Geboorte-horoscoop
Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan?
Wat blokkeert mij om voluit te leven?
Welke thema's willen er in mijn leven 
uitgewerkt worden?

Hoe kan ik spiritueel groeien?
Waar liggen mijn ware talenten en kwaliteiten?
Wat is mijn levensdoel?
Waar ligt mijn onbewuste angst?
Wanneer kan er een doorbraak op mijn levenspad komen?

  

* Relatie-horoscoop 
Welke specifieke thema's horen bij de relatie?
Wat bindt ons en waar liggen onze uitdagingen?
Hoe kunnen wij onze relatie verbeteren/verdiepen?


Kinder-horoscoop 
Over welke specifieke talenten/kwaliteiten beschikt het kind?
Welk levenspad zal het kind gaan bewandelen? 

*Jaarhoroscoop
Welke spirituele ontwikkelingen zullen het betreffende jaar kleuren?

* Bij een astrologische duiding is de exacte GEBOORTETIJD van belang. Eventueel op te vragen bij het stadhuis.