ESPAVO PRAKTIJK

Boekentips

Lezen over groei, inzicht en bewustwording + (daarna) over relaties:

LIEFDE IS ALTIJD HET ANTWOORD,
een praktische leidraad voor de ontwakende mens,
geschreven door Matt Kahn

De kern van dit boek is: wat het ook is, geef het liefde.

Het biedt inzichten in liefde en hoe je om kunt gaan met het ego en bevat oefeningen en helende mantra's die helpen om elk gevoel dat zich aandient te omarmen en jezelf daarin lief te hebben.  

Aan bod komen o.a.
- Hoe innerlijke vrede en je ware natuur (terug) te vinden.
- Het belang van overgave.
- Het ontrafelen van ego-patronen
- Het onder de knie krijgen van bewuste communicatie.
- Het laten samensmelten van hoofd en hart.

LIEFDE GEVEN, LIEFDE ONTVANGEN, waarom ontvangen ons zoveel moeite kost,
geschreven door John Welwood

Volgens de auteur van dit boek leven we vanuit onze beschadigingen en niet vanuit onze volmaakte wezenskern. Daardoor gaan minderwaardigheid en gebrekkigheid overheersen, met alle complexen en frustraties van dien. 

Vooral in persoonlijke relaties speelt ons dit parten. We verwachten dat de ander ons accepteert zoals we zijn, inclusief onze onvolmaaktheden, maar zelf kunnen we onze duistere kanten en zelfhaat niet aanvaarden. Volgens Welwood moeten we ze juist wél onder ogen zien, zodat we kunnen gaan ervaren dat ons minderwaardigheidsgevoel slechts ingebeeld is en ten onrechte onze essentie overschaduwt.

WAAROM LIEFDE ZO BELANGRIJK IS,
hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt
,

geschreven door Sue Gerhardt

Dit boek verklaart waarom de liefde van ouders voor hun kind onmisbaar is voor de ontwikkeling van de hersenen vroeg in het leven, en wat de gevolgen zijn als die liefdevolle interactie ontbreekt.
De stress die een kind dan ervaart, is van grote invloed op zijn toekomstige emotionele en fysieke gezondheid.
Het afhankelijke kind moet zich aanpassen, en daardoor verandert zijn brein ook. Het kind raakt kwetsbaar voor allerlei moeilijkheden later in het leven.

Sue Gerhardt laat overtuigend zien hoe belangrijk die eerste relaties in het leven van een baby zijn en hoe ons volwassen leven nog steeds beïnvloed wordt door onze jeugd.

HET PROJECTIEMECHANISME IN DE PRAKTIJK,
geschreven door Karen Hamaker-Zondag

Wat zit er achter onze emoties? Wat vertellen emoties, heftige reacties en de drang tot handelen eigenlijk over onszélf?

Zien we wel wat we zien, of is de wereld anders dan we denken?

In deel 1 van dit boek wordt uitgelegd wat het projectiemechanisme inhoudt. In het tweede deel laat de auteur zien hoe we daar zelf op een creatieve en actieve manier mee kunnen omgaan. In deel 3 wordt uiteengezet hoe er, als gevolg van een tekort aan inzicht in de eigen schaduw, over en weer projecties ontstaan die tot tegenstellingen en conflicten kunnen leiden. 

Een helder en praktisch boek met tal van inzichten, aanwijzingen en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. LIEFDE IN WONDERLAND, overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie, 
geschreven door Riekje Boswijk-Hummel

Een verhelderend boek voor iederéén omdat overdracht en tegenoverdracht in elke relatie voorkomen. 

Relaties zijn in eerste instantie gebaseerd op liefde, verliefdheid, bewondering en afhankelijkheid. Deze gevoelens slaan nogal eens om in teleurstelling en vijandelijkheid, met verwarrende tot pijnlijke misverstanden tot gevolg.

Zich baserend op ongeveer dertig jaar ervaring als cliënt en therapeut, beschrijft Riekje Boswijk in dit boek op zeer herkenbare wijze het principe van overdracht en tegenoverdracht, zoals dat in elke relatie in meer of mindere mate een rol speelt.

DE BEVRIJDENDE KRACHT VAN EMOTIES,

geschreven door Riet Okken

 

Op zoek naar heelheid, naar een nieuw evenwicht tussen ‘broeder ratio’ en ‘zuster emotie’, merken we hoezeer onze gevoelskant eeuwenlang is achtergesteld. We kennen vaak slechts twee manieren om met onze emoties om te gaan: beheersen of afreageren.

 

In dit boek beschrijft Riet Okken een derde weg, die van gezond emotioneel beheer. Op een voor ieder toegankelijke manier wordt een concrete weg gewezen hoe we ons kunnen bevrijden van onder andere depressie, jaloezie, burn-out, schaamte, verslaving en schuldgevoel door bewustwording, expressie en verwerking van de onderliggende emoties.

PRI EN DE KUNST VAN BEWUST LEVEN, ontwar je emoties en leef ten volle,

geschreven door Ingeborg Bosch

 

Ingeborg Bosch slaagt er in op concrete en eenvoudige wijze te laten zien hoe we ons kunnen bevrijden uit de doolhof van dikwijls verwarrende en soms pijnlijke emoties die voortkomen uit het verleden. Ze laat ons zélf ontdekken dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn als we vaak geloven.

Via concrete stappen kunnen we de 'code' vinden om ons emotionele brein als het ware te herprogrammeren. Een bevrijdende doorbraak in ons dagelijks leven en een fundamentele ondersteuning van de spirituele groei.

LICHT OP DE SCHADUW,

geschreven door Debbie Ford

 

In dit boek legt Debbie Ford uit dat de aspecten van onszelf die we bewust of onbewust ontkennen overschaduwde kwaliteiten zijn; eigenschappen die we hebben verstopt terwijl we bezig waren verstandige, aardige, volwassen mensen te worden. Zolang we die kwaliteiten in onszelf verdringen, zullen we onze energie verspillen aan het veroordelen van anderen. En wat misschien nog wel belangrijker is: we ontzeggen onszelf de kracht en de vrijheid van een authentiek bestaan.

 

Aan de hand van persoonlijk materiaal laat Ford, werkzaam aan het instituut van Deepak Chopra in Californië, zien hoe we onze duistere kanten kunnen herkennen. Ook reikt ze oefeningen aan waarmee we ons de in de schaduw verborgen kwaliteiten weer eigen kunnen maken. Te lang hebben we de schaduw als alleen maar duister beschouwd. Ford introduceert de positieve benadering van onze negatieve kanten waarop we zo lang hebben moeten wachten.

WAAROM GOEDE MENSEN OOK VERKEERDE DINGEN DOEN, leven met je schaduwzijde,

geschreven door Debbie Ford

 

Debbie Ford legt haarfijn uit hoe onze pogingen om schuldgevoelens,

schaamte en ontkenning te onderdrukken, leiden tot destructief gedrag tegenover

onszelf en anderen.

Ze beschrijft ook manieren waarop we bij onszelf een groeiproces op gang kunnen

brengen en kunnen ontdekken wie we echt zijn.

VOORTGAAN OP JE PAD, van overleven naar leven,
geschreven door Eva Pierrakos

Dit boek beschrijft een manier van leven waarbij we aan onszelf' werken door steeds terugkerende denk- en gedragspatronen onder ogen te zien en te proberen deze te veranderen. Het zijn de dingen die ons lijken te overkomen, waarop we geen vat hebben en waarvan we ons het slachtoffer voelen.

Padwerk is een zoektocht, een ontdekkingsreis naar onze levensstroom, naar onontgonnen gebieden in onszelf dat ons leert om beter te kunnen functioneren.

ZIE JEZELF IN MILDHEID!, bevrijd je van de rechter in jezelf,
geschreven door Byron Brown

Onze innerlijke criticus (die door Brown "de rechter" wordt genoemd) is een kracht die de meesten van ons accepteren als iets wat ons beschermt tegen kwetsures. In werkelijkheid valt deze criticus ons onophoudelijk en indringend van binnenuit aan, waardoor we eigenlijk onze eigen grootste vijand worden en onszelf behoorlijk kunnen ondermijnen. Daardoor lijden we onnodig, remmen we onszelf af, blokkeren we en kunnen we niet echt genieten van de dingen die we doen. 

Met behulp van vele voorbeelden en praktische oefeningen legt Brown op een heldere manier uit hoe we die innerlijke criticus kunnen herkennen, hoe hij werkt, hoe we hem kunnen ontmaskeren en ons van zijn negatieve dwang kunnen bevrijden. 

DE INNERLIJKE CRITICUS ONTMASKERD

Maak Van Deze Vijand Een Bondgenoot Met De Voice Dialogue Methode,

geschreven door Hal & Sidra Stone

 

De innerlijke criticus is de innerlijke stem in ons, die ons bekritiseert en minacht. Het is de stem in ons die ons laat weten dat we het nooit goed doen, dat we nooit goed genoeg (zullen) zijn. Deze stem heeft zich al vroeg in ons leven ontwikkeld. Dit boek laat zien hoe die negatieve criticus in ons werkt, hoe die te bestrijden is, hoe er positief mee om te gaan is en reikt daarvoor vele oefeningen aan.

WEES EERLIJK NAAR JEZELF, leer de kracht van zelfinzicht kennen,

geschreven door Keith Ablow

Ieder van ons komt problemen in het leven tegen. Soms werken die blokkerend of beinvloeden ze ons leven op een ongezonde manier zodat we niet onszelf kunnen zijn. Vaak is onduidelijk hoe dit komt. Bij nader onderzoek blijkt dit met vroegere pijnlijke gebeurtenissen samen te hangen. Deze zijn weggestopt, ontkend en van een grote deklaag voorzien.

Als we bereid zijn vroegere pijnlijke ervaringen onder ogen te zien en de confrontatie ermee  aan te gaan, is het mogelijk daaruit juist de kracht te putten om de huidige situatie en de toekomst aan te kunnen. In dit boek worden we, middels vele vragen, uitgenodigd om tijdens het lezen ons eigen helingsproces door te maken.

OVERSTIJG JEZELF, denk anders, denk beter in 4 weken,

geschreven door Dr. Joe Dispenza

 

Dit boek toont aan dat het een misvatting is dat we nou eenmaal definitief gevormd zijn door onze genen, ons verleden en/of onze emotionele of mentale programmering. De de auteur combineert de gebieden van kwantum fysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica om je te laten zien wat werkelijk mogelijk is en slaat tevens een brug tussen wetenschap en spiritualiteit.


Niet alleen zul je alle benodigde kennis krijgen om ieder aspect van jezelf te veranderen, je leert -met behulp van meditaties- vaardigheden die je stap voor stap kunt toepassen zodat je meetbare veranderingen in ieder gebied van je leven kunt realiseren.

EMOTIONELE INTELLIGENTIE - werken aan je ware kracht,

E-book, samengesteld door Joop Smulders en Marleen Jonker

Gratis te downloaden >> 

 

Dit boek gaat over emoties en overtuigingen, wat zij ons te vertellen hebben, wat hun functie is, hoe wij hebben geleerd ze te vervormen en welke gevolgen dit heeft. 

 

Er wordt beschreven hoe het niet beschikken over intelligentie met betrekking tot ons gevoelsleven, leidt tot innerlijke tegenstrijdigheden die een spanning oproepen die moet worden opgelost. Hoe op grond hiervan een heel systeem van bescherming wordt opgebouwd. Hoe we daardoor steeds verder verwijderd raken van onze ware identiteit, ons wezenlijke gevoel en onze authentieke verlangens, omdat we hopeloos verstrikt zijn geraakt in het conflict tussen denken, doen en voelen. En hoe dit uiteindelijk uitmondt in de ontkenning van onze behoeften en daarmee leidt tot de wezenlijke aantasting van onze vitaliteit, zingeving en levenslust.

EENZAAMHEID HOEFT NIET, naar liefde en heelheid met je innerlijke kind,

geschreven door Erika J. Chopich en Margaret Paul

 

Ons 'innerlijke kind' heeft in onze jeugd vaak te lijden gehad onder onbegrip, onze 'innerlijke volwassene' heeft deze pijn niet goed verwerkt en heeft het innerlijke kind als het ware weggedrukt. Ons innerlijke kind is een verwaarloosd en geïsoleerd kind geworden, met als gevolg: we lijden als volwassenen onder chronische eenzaamheid, een innerlijke gebrokenheid.

 

We kunnen de breuk tussen beide delen van onszelf herstellen zodat er ruimte ontstaat voor een liefdevolle verhouding tussen 'kind' en 'volwassene'. Met praktische methoden en oefeningen geven de auteurs aan hoe we kunnen leren in contact te komen met ons 'innerlijke kind'. Er kan zo - letterlijk - een dialoog ontstaan, waaruit we uiteindelijk als innerlijk volwassen te voorschijn komen, omdat we met behulp van ons innerlijke kind de ik-weet-het-beter-houding van de geïsoleerde, egocentrische volwassene in onszelf hebben doorbroken.

BASISKENNIS VAN CO-DEPENDENTIE (The human condition),

brochures deel 1 & 2, samengesteld door Henny Bos

Gratis te downloaden: deel 1 >> en deel 2 >>.

 

Ben jij grootgebracht in een disfunctioneel gezin en/of verstrikt geraakt in een disfunctionele relatie? Is jouw gevoel van eigenwaarde afhankelijk van andere mensen en/of je prestaties? Ben je een control freak? Ben je bang voor conflicten? Geef je erkenning, waardering, liefde etc. in de hoop er iets voor terug te krijgen? Ben je een people-pleaser, wil je graag aardig gevonden worden?

 

Dan kan het zijn dat ook jij co-dependent denkt, voelt en handelt (zie test in deel 1 >>, pag. 34 - 40).

 

HET DRAMA VAN HET BEGAAFDE KIND, op zoek naar het ware zelf,
geschreven door Alice Miller

De kinderjaren die voor elk mens de voedingsbodem voor het leven vormt en waarin de 'ik' van de persoon wortelt staan in dit boek centraal. Veel psychologisch leed laat zich verklaren uit deze kinderjaren en kan als ervaring een ingang vormen voor therapie.

Vooral gevoelige kinderen kunnen in de knel komen doordat zij zichzelf te snel aanpassen aan de vaak onbewuste wensen van ouders. Daardoor verdringen zij hun eigen behoeften en verlangens en ontwikkelen een 'vals zelf', dat een vrij contact met de 'ware ik' in de weg staat. Een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling kan hiervan het gevolg zijn.

NIEMANDSKINDEREN, de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd,
geschreven door Carolien Roodvoets

In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking ervan. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt – niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven. 

Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden dan de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zijzelf steun ontvangen; ze groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven. Eenmaal volwassen geworden kunnen Niemandskinderen hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in Niemandsland en verdrinken daar voorgoed of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken. 

REGRESSIE EN HET INNERLIJKE KIND, geschreven door Frank den Ouden

Dit boek voert ons terug naar onze jeugd en gaat op zoek naar alle onafgemaakte problemen, trauma's of obstakels. Nare gebeurtenissen uit deze periode worden vaak weggestopt omdat we de pijn ervan niet willen of kunnen voelen.
Deze vaak on(der)bewuste ervaringen zorgen ervoor dat we bepaalde onaangename karaktertrekken, gewoonten, verslavingen of automatische handelingen niet kwijt kunnen raken.

Soms herkennen we die vervelende eigenschappen van onszelf (overdreven boosheid, reageren als een klein kind, verlatings- of juist bindingsangst, faalangst, onzekerheid enz.), maar weten we niet hoe we ze moeten aanpakken. We zitten vast in oude rollenpatronen en blijven de rol spelen die ons vroeger is toebedeeld of die we onszelf hebben toebedacht, zoals bijvoorbeeld 'het boze kind', 'het aangepaste kind', 'het aandachtvragende kind', 'het angstige kind' enz.
Door middel van oefeningen in regressie en met het Innerlijke Kind stelt dit boek duidelijk en met zekerheid vast waar de problemen liggen en worden vele 'handvatten' aangereikt die helpen bij het opruimen van oude obstakels en 'allergieën'.
Het doel van dit boek is dat we een compleet mens worden, gelukkig, zelfverzekerd en in evenwicht met onszelf en anderen. Het boek is een aanrader voor iedereen die bereid is oplossingen in zichzelf te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven.

EEN GAT IN JE ZIEL, het erfgoed van een liefdeloze opvoeding,

geschreven door P. Elst

Niet alle moeders zorgen even goed voor hun kinderen: er zijn ook vrouwen die met name hun dochters afwijzen, liefdeloos behandelen of zelfs mishandelen. In veel gevallen blijkt een tekort aan moederliefde in de vroege jeugd omvangrijke gevolgen te hebben voor het latere leven, ook als de dochter eenmaal opgegroeid is tot volwassene. Ze voelt zich bijvoorbeeld onzeker, heeft weinig zelfvertrouwen of kan ten opzichte van anderen haar grenzen niet goed bepalen. De confrontatie met het eigen verleden vindt vooral plaats als de vrouw zelf een kind gaat krijgen en daarmee de moederrol moet aanvaarden. De vraag is dan: treedt ze in het voetspoor van haar moeder en geeft ze de opvoeding die ze zelf kreeg door aan haar kind of weet ze de cyclus van overdracht te doorbreken?

 

Dit boek is bedoeld voor degenen die zelf soortgelijke ervaringen in hun jeugd hebben opgedaan.

HET PRESENCE PROCES, stap voor stap naar het nu,

geschreven door Michael Brown

 

Het Presence-proces is een werkboek dat ons leert om niet-verwerkte trauma's

uit het verleden en angstige projecties met betrekking tot de toekomst op te lossen.

Het proces is praktisch, veilig, liefdevol en eenvoudig te volgen.


Het Presence-proces maakt de weg voor ons vrij om zonder kunstmatige hulpmiddelen of externe activiteiten terug te kunnen keren naar onze authentieke staat van zijn. Het bewust en gedisciplineerd aanwenden van aandacht en intentie zijn de hoofdpijlers van het proces.

HET LEVEN LIEFHEBBEN DOOR ACCEPTATIE
geschreven door Tara Brach

Veel mensen kennen het gevoel tekort te schieten maar al te goed. Er is niet veel voor nodig - horen hoe goed iemand anders is, zelf bekritiseerd worden, in een woordenwisseling verzeild raken, een fout maken op het werk - om te denken dat we niet goed genoeg zijn. Dit leidt tot zelfveroordeling, relatieproblemen, perfectionisme, eenzaamheid en overwerktheid. Als we begrijpen hoe dit gevoel van onwaardigheid is ontstaan, kunnen we verbinding maken met wie we echt zijn en iedere minuut voluit leven.

Technieken waarin westerse psychologie wordt gecombineerd met meditaties uit de boeddhistische traditie, bieden de lezer handreikingen om uit de trance van onwaardigheid stappen. Door aanwezig te zijn in het moment, het trainen van opmerkzaamheid, mededogen naar jezelf en anderen leer je de macht van emotionele blokkades te verminderen.

Een hoopvol en duidelijk boek voor iedereen die streeft naar volledige zelfacceptatie. 

JE HART ALS SCHUILPLAATS, hulp en oplossingen in moeilijke tijden,
geschreven door Tara Brach

Dit boek leert je hoe je mindful en constructief om kunt gaan met ingrijpende emoties, ervaringen, ziekte of verlies. Het helpt je een veilige en liefdevolle plek te vinden in je hart en leert je hoe je op een andere manier kunt reageren op ingrijpende zaken, waardoor je gelukkiger kunt zijn.

De schrijfster nodigt je uit om dieper contact te maken met je innerlijke leven, met elkaar en met de wereld om je heen. De spirituele lessen, geleide meditaties en inspirerende verhalen brengen je terug naar de bron van veiligheid en liefde in je hart. Vanuit de rust die dit teweegbrengt, zul je anders reageren, met name in moeilijke tijden. 

Het boek bestaat uit vier delen en elk hoofdstuk bevat geleide meditaties en reflecties. 

OVER LIEFDE EN LOSLATEN, de levenscrisis als spirituele doorbraak,
geschreven door Jan Geurtz

Doorgaans reageren wij op een levenscrisis met weerstand en veel pijnlijke gedachten.
Daardoor maken we ons leven extra ellendig en uitzichtloos.

In dit boek laat Jan Geurtz zien dat bijvoorbeeld een relatiecrisis, en elke pijnlijke emotie
die we dan ervaren, in wezen een opening is naar spirituele groei. 

Met behulp van korte praktische instructies wordt getoond hoe we de sprong kunnen maken
vanuit onze beknellende gedachten en emoties naar ruime open liefdevolle staat van zijn.
Hierdoor veranderen pijnlijke emoties zoals eenzaamheid, frustratie of angst in toegangsdeuren naar wat in het boeddhisme de ‘boeddha-natuur’ genoemd wordt: een natuurlijke staat die vrij is van lijden.

VIER VRAGEN DIE JE LEVEN VERANDEREN, geschreven door Byron Katie

Na zelf door een diep dal gegaan te zijn heeft de schrijfster van dit boek een manier van leven en denken ontwikkeld, die het aanvaarden van de realiteit als doel stelt. De realiteit levert volgens haar geen stress op, maar wel de gedachten die mensen hebben over hun leven en de realiteit. Zij heeft een methode van vraagstelling ontwikkeld die mensen door middel van vier simpele vragen terugbrengt naar de echte waarheid en ze daardoor vrede geeft met hun situatie en ze niet laat vasthouden aan de - vaak vertekende - gedachten die men voorheen had over hoe het leven er uit zou moeten zien. 

ALS JE WERELD INSTORT, adviezen voor moeilijke tijden,
geschreven door Pema Chödrön

Geluk ligt voortdurend binnen ons bereik. Maar we lopen het vaak mis, omdat we constant bezig zijn met het ontwijken van pijn en verdriet.

De schrijfster van dit boek geeft maar één advies: daal af in je verdriet. Want juist daarin ligt de sleutel tot geluk. Zie de realiteit onder ogen en misleid jezelf niet, want verzet tegen wat is, is de bron van het lijden. Door niet te vluchten voor wat je dwarszit en pijn en verdriet te leren omarmen, zal het lijden vanzelf verdwijnen.

Met behulp van deze heldere adviezen leer je moeilijke tijden en pijnlijke emoties te gebruiken als sleutel tot wijsheid, zelfkennis en innerlijke vrede.

AFSCHEID NEMEN, loslaten wat dierbaar is,

geschreven door Riekje Boswijk-Hummel

Dit boek geeft een zeer compleet en overzichtelijk beeld van de emoties waarmee we te maken (kunnen) krijgen, wanneer een dierbare naaste overlijdt of als er sprake is van het verlies van gezondheid, (echt)scheiding, verhuizing of emigratie. Emoties als woede, verzet, verdriet, jaloezie, berusting, angst, schuldgevoel, berouw, vergeving en wraak krijgen een plaats binnen het rouw- en verwerkingsproces; emoties die de voortgang van het rouwproces verhinderen, worden nauwkeurig beschreven. Er worden diverse concrete aanwijzingen (zowel voor rouwenden als voor hun omgeving) gegeven om het rouw- en verwerkingsproces te helpen volbrengen. Naast rationele en emotionele processen worden er ook spirituele of zielservaringen beschreven. 

DE HOEDERS VAN DE AARDE, de vier inzichten,
geschreven door Alberto Villoldo

Met de vier inzichten die in dit boek besproken worden, kunnen we ons bevrijden van beperkende overtuigingen. Door ze in praktijk te brengen komen we weer in contact met de directe ervaring van het heilige. Zo kunnen we een bewustzijnsverandering bereiken en onszelf en de wereld veranderen.

Het eerste inzicht leert je hoe je in één keer de trauma's uit het verleden van je af kunt schudden. Het tweede inzicht laat je zien hoe je van je angst en boosheid af kunt komen en in genade kunt leven. In het derde inzicht krijg je te zien hoe je je eigen lot kunt helen. In het vierde inzicht kom je erachter hoe al je ervaringen een projectie zijn van je innerlijke landschap of dromen. Als we ontwaken uit de culturele trance, creëren we vreugde, overvloed en betekenis in ons leven.

EEN NIEUWE AARDE, de uitdaging van deze tijd,
geschreven door Eckhart Tolle

Eckhart Tolle's spirituele blauwdruk voor een nieuwe wereld. De huidige staat van de mensheid is erbarmelijk en gevaarlijk ongezond. Tolle windt er geen doekjes om in dit boek. Ego-denken is de boosdoener. Dat remt ons in alle opzichten af en maakt vrijheid en vooruitgang onmogelijk. Maar hij heeft ook goed nieuws: er is namelijk een alternatief! Daarvoor moeten we eerlijk naar onszelf kijken en de sprong wagen naar een collectief bewustzijn.

Alleen dan kunnen we transformeren naar een andere samenleving.

DE KRACHT VAN HET NU IN DE PRAKTIJK, geschreven door Eckhart Tolle

In dit boek staan praktische oefeningen centraal, zoals bijvoorbeeld voor het versterken van het immuunsysteem. Naast een samenvatting van de oefeningen uit zijn boek 'De kracht van het NU' voegt de auteur ook een behoorlijk aantal teksten toe om ons te herinneren aan bepaalde ideeën en concepten. Zodoende wordt dit boek een leesboek waarmee we elke dag op een praktische èn meditatieve manier kunnen werken. 

MINDFUL ETEN, een gezonde en vreugdevolle relatie met voedsel,
geschreven door Jan Chozen Bays

Eten doen we vaak gedachteloos, pratend met tafelgenoten, televisie kijkend, lezend, en vaak eten we dan te snel en te veel. In dit boek wordt uitleg gegeven over 'mindful' eten en worden zeven typen honger benoemd met oefeningen om ze te herkennen en op in te spelen. Ook geeft het uitleg over het bewust worden van eetgewoonten en eetpatronen, soms geillustreerd met praktijkvoorbeelden. Wie bewuster wil omgaan met zijn/haar voedingspatroon vindt hier veel inspiratie en tips. Enige bekendheid met boeddhistische begrippen is een pré. 

10WYS, de WYSheidsrevolutie,
geschreven door Geertje Couwenbergh en Lisette Kreischer

Ons leven is geweldig, maar soms ook pijnlijk. Wat maakt liefde zo lastig? Hoe kunnen we betere keuzes maken? Hoe gaan we om met ziekte, ouderdom en dood? 

In 10WYS (generatie Y +wijsheid) staan tien grote levensthema's centraal, van sexualiteit, pijn en geld tot spiritualiteit en liefde. Ontketen je eigen WYSheidsrevolutie met deze verfrissende mix van boeddhistische inzichten en praktische lifestyletips.

VRIJ ZIJN VAN WILLEN, geschreven door Mieke Berger

Onze fysieke werkelijkheid wordt ons ongevraagd voorgeschoteld en we kunnen niet anders dan daarop reageren. Veelal is het niet die werkelijkheid maar onze reactie daarop die ons doet lijden. De zoektocht die velen van ons ondernemen komt in wezen neer op één centrale vraag: hoe kan ik aan het lijden ontsnappen?

Deze vraag kan ons ertoe aanzetten te onderzoeken wie we nu eigenlijk zijn, wat de zin is van ons bestaan en hoe om te gaan met problemen. ‘Vrij zijn van Willen’ is een bundeling van artikelen die voor een belangrijk deel eerder in het blad Inzicht zijn gepubliceerd. De artikelen laten iedere keer weer de voorgelegde problemen (relaties, opvoeding, dood, seksualiteit etc. etc.) vanuit een ander gezichtspunt beschouwen. Deze verschuiving van standpunt kan in zekere zin bevrijdend werken.

Boeken over relaties + (hierboven^) boeken over persoonlijke groei, inzicht en bewustwording

LIEFDE GEVEN, LIEFDE ONTVANGEN - waarom ontvangen ons zoveel moeite kost,
geschreven door John Welwood

Volgens de auteur van dit boek leven we vanuit onze beschadigingen en niet vanuit onze volmaakte wezenskern. Daardoor gaan minderwaardigheid en gebrekkigheid overheersen, met alle complexen en frustraties van dien.

Vooral in persoonlijke relaties speelt ons dit parten. We verwachten dat de ander ons accepteert zoals we zijn, inclusief onze onvolmaaktheden, maar zelf kunnen we onze duistere kanten en zelfhaat niet aanvaarden. Volgens Welwood moeten we ze juist wél onder ogen zien, zodat we kunnen gaan ervaren dat ons minderwaardigheidsgevoel slechts ingebeeld is en ten onrechte onze essentie overschaduwt.

INTIMITEIT EN ALLEEN ZIJN, geschreven door Stephanie Dowrick

De schrijfster van dit boek ziet het vinden van een evenwicht tussen onze behoefte aan intimiteit en individualiteit als de belangrijkste opgave in ons leven. De wijze waarop mensen zichzelf ervaren wordt weerspiegeld in de manier waarop ze anderen waarnemen.
Dit vormt het centrale thema in dit boek en betekent dat zelfinzicht een noodzakelijke voorwaarde is voor het realiseren van intimiteit met anderen.

In het eerste hoofdstuk gaat Dowrick dan ook in op aard en ontstaan van het zelf(beeld). Een cruciale rol daarbij speelt het seksebegrip - onderwerp van het tweede hoofdstuk. Vervolgens komt in de laatste drie hoofdstukken de betekenis van alleen zijn, van intimiteit en van verliefdheid en seksualiteit aan de orde.
 

HET PROJECTIEMECHANISME IN DE PRAKTIJK
geschreven door Karen Hamaker-Zondag

Wat zit er achter onze emoties? Wat vertellen emoties, heftige reacties en de drang tot handelen eigenlijk over onszélf? 

Zien we wel wat we zien, of is de wereld anders dan we denken?

In deel 1 van dit boek wordt het 'projectiemechanisme' uitgelegd; in het tweede deel laat de auteur zien hoe we zelf op een creatieve en actieve manier kunnen omgaan met dit mechanisme. In deel 3 wordt uiteengezet, hoe velen van ons lijden onder een tekort aan inzicht in de eigen schaduw, waardoor er over en weer projecties ontstaan die tot tegenstellingen en conflicten kunnen leiden. 

Een helder en praktisch boek met tal van aanwijzingen, oefeningen en inzichten om zelf mee aan de slag te gaan. 


SYMBIOSE EN AUTONOMIE, een weg uit symbiosetrauma en destructieve afhankelijkheid, geschreven door Franz Ruppert

Mensen kennen zowel het verlangen naar nabijheid als het verlangen naar afgrenzing. Deze vitale symbiotische behoeften worden in de vroegste kindertijd door ouders vaak niet bevredigd. De hechting aan de moeder kan dan tot een symbiosetrauma bij het kind leiden. De verstrikkingen die daaruit op zielsniveau ontstaan, ziet Ruppert als bron van de meeste relatieproblemen.

De auteur beschrijft het "symbiose-trauma" wat hij beschouwt als de oorzaak van veel later in het leven optredende psychische stoornissen en destructieve afhankelijkheden. Het symbiotische proces tussen moeder en kind kan voor het kind op zichzelf al een oertrauma vormen. Hierdoor verliest het kind contact met zijn oorspronkelijke vitale impulsen, richt het zich op anderen in plaats van op zichzelf en kan het geen eigen bevestigende identiteit vormen.

LIEFDE IN WONDERLAND, overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie, 
geschreven door Riekje Boswijk-Hummel

Een verhelderend boek voor iederéén omdat overdracht en tegenoverdracht in elke relatie voorkomen. 

Relaties zijn in eerste instantie gebaseerd op liefde, verliefdheid, bewondering en afhankelijkheid. Deze gevoelens slaan nogal eens om in teleurstelling en vijandelijkheid, met verwarrende tot pijnlijke misverstanden tot gevolg.

Zich baserend op ongeveer dertig jaar ervaring als cliënt en therapeut, beschrijft Riekje Boswijk in dit boek op zeer herkenbare wijze het principe van overdracht en tegenoverdracht, zoals dat in elke relatie in meer of mindere mate een rol speelt.

ONZE LIEFDE, hoe elkaar (terug) te vinden en niet (meer) kwijt te raken,
geschreven door Ingeborg Bosch

In haar vijfde boek beschrijft psycholoog Ingeborg Bosch concreet, pakkend en herkenbaar hoe partners kunnen terugkeren naar de liefde en belangstelling voor en het verlangen naar elkaar die in het begin van de relatie zo vanzelfsprekend waren. 


Middels het door de auteur ontwikkeld model krijg je inzicht in de wezenlijke peilers van een liefdevolle relatie. Via een relatietest zien jullie hoe de relatie ervoor staat en krijgen jullie praktische tips hoe jullie de relatie zouden kunnen verbeteren. De beschreven methode helpt jullie om (meer) ruimte te scheppen voor emotionele intimiteit en seksualiteit zodat de liefde (weer) kan gaan stromen.

HOUD ME VAST, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie,

geschreven door Sue Johnson

 

In zeven helende gesprekken biedt de auteur inzicht in de bepalende momenten in de relatie en helpt ze ons die momenten een nieuwe vorm te geven en zo een veilige en blijvende band te creëren.

  

Met verhalen uit haar praktijk, verhelderend advies en praktische oefeningen leren we hoe we onze relatie kunnen voeden, beschermen en ontwikkelen, om verzekerd te zijn van een leven lang liefde.

ALS DE BOEDDHA ZOU TROUWEN, een spirituele huwelijksgids,

geschreven door Charlotte Kasl

 

De auteur laat zien hoe we een levendige, bevredigende en duurzame relatie kunnen hebben door middel van aandacht, waarheid en compassie, hoe we met een open geest onszelf en onze partner elke dag opnieuw kunnen waarnemen.

 

Het boek bestaat uit negen delen: Het spirituele pad van de liefde; Ik, jij en wij, een dans in drie delen; Kijk in de spiegel; Leven en liefhebben in de praktijk; Toen ik een kind was sprak ik als een kind, doe ik dat nog steeds?; Het doel van communicatie is verbondenheid; Vriendschap sluiten met conflicten; De geliefde beminnen; Ik en jij, zelfs goede relaties kunnen nog beter worden.

 

Met praktische tips die meteen toepasbaar zijn in het dagelijks leven.

MINDFULNESS IN JE RELATIE, geschenken van liefde en intimiteit,
geschreven door David Dewulf

Mindfulness nodigt ons uit om een milde, niet-oordelende houding in ons leven te brengen.
Dankzij deze houding kunnen we onszelf en anderen accepteren.
Ook in de liefde kan die milde blik ons helpen om de relatie te verdiepen. 

Dit boek toont stap voor stap hoe we een geschenk kunnen worden voor elkaar. Met inspirerende teksten, concrete voorbeelden en praktische tips helpt de auteur ons op weg naar meer evenwicht en een diepere verbondenheid met onze partner. 

THE DEEPER SECRET OF LOVE, (Nederlandstalig)

geschreven door Annemarie Postma

 

Wat is het werkelijke geheim van een liefdevol leven? Waarom lijken sommige mensen tot de uitverkorenen te behoren op liefdesgebied en blijven anderen verstrikt in de eeuwige zoektocht naar die ene ware? Is er voor iedereen een ware? En hoe trek je die ware dan aan? Dit boek geeft je antwoord op alle belangrijke vragen over de liefde. Het laat zien hoe je zelf de gunstigste omstandigheden schept om je ware andere helft te vinden. Het stelt je voor de keuze tussen twee uitersten: een afwachtende, passieve houding ten opzichte van de liefde, of juist een dynamische interactie met jouw 'liefdeslot'. Waarvoor kies jij vanaf vandaag? Leer werken met de universele liefdeswetten. Verander jouw 'magneet', en vind de sleutel om het wonder van de liefde zelf tot leven te wekken.

 

Kern van de inhoud van dit boek is dat je inderdaad het universum naar je hand kunt zetten, maar dat je dan wel eerst in contact met jezelf moet komen en je ondermijnende onderbewuste schaduwkant onder ogen moet zien (en moet accepteren).

HET GEHEIM VAN JE HARTMAGNEET, ontdek de universele kracht van de hartmagneet en vervul je wensen, geschreven door Ruediger Schache

Mensen komen niet zomaar in je leven. Hoe relaties ontstaan en zich ontwikkelen is geen toeval. Iets gebeurt omdat een kracht het laat gebeuren. Een kracht die ons allemaal verbindt en die bepaalt hoe wij in het leven onze weg vinden. Het is de kracht van de hartmagneet die liefde laat ontstaan. Door je hartmagneet te begrijpen en bewust te gebruiken, kun je de mensen aantrekken naar wie je verlangt.
Het geheim van je hartmagneet openbaart tien eeuwenoude geheimen over de kracht van aantrekking en uitstraling die in ons werkzaam is. Ontdek de universele kracht van de hartmagneet en vervul je wensen en verlangens!

IK HEB JE LIEFDE NODIG, IS DAT WAAR?,

geschreven door Byron Katie

 

Zoek niet langer naar liefde, goedkeuring en waardering, je kunt ze nú vinden.

Ik wil dat je van me houdt. Ik wil dat je me geeft wat ik nodig heb. Ik wil, ik wil, ik wil....

Wij willen zo veel en meestal wenden wij ons tot onze geliefde, want hij/zij kan alles regelen, moet alles regelen, vinden wij. Maar als onze geliefde niet voldoet aan onze verwachtingen, dan zijn frustratie, weerzin, wanhoop ons deel.

Om ervoor te zorgen dat we toch krijgen wat we willen, doen we de gekste dingen. Alles hebben we over voor liefde, voor goedkeuring, voor waardering.

 

Dit boek leert je hoe je prettiger en gelukkiger kunt leven, maar de auteur zal geen spaan heel laten van je zorgvuldig opgebouwde romantische ideaal....

HET MONSTERVERBOND, de aantrekkingskracht van foute mannen,
geschreven door Carolien Roodvoets

In dit boek staan (slechte) man/vrouw-relaties centraal. Daarbij kiest de auteur expliciet de kant van de vrouw, die vanuit een problematisch verleden tot een neurotische partnerkeuze is gekomen en nu gevangen zit in een relatie met een 'foute man'. Op basis van haar beroepservaring beschrijft ze in een zevental hoofdstukken evenzovele categorieën 'foute' mannen: de man met bindingsangst, de bezitterige, afstandelijke, gewelddadige, verslaafde, seksueel perverse en narcistische man. Elk hoofdstuk bevat een toegankelijk geschreven inleiding en een aantal praktijkvoorbeelden. Ook kinderen in dit soort relaties komen aan de orde. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan het beëindigen van een dergelijke relatie, waarna een checklist volgt voor het herkennen van 'foute mannen'. 

OVER LIEFDE EN LOSLATEN, de levenscrisis als spirituele doorbraak,
geschreven door Jan Geurtz

Doorgaans reageren wij op een levenscrisis met weerstand en veel pijnlijke gedachten. 
Daardoor maken we ons leven extra ellendig en uitzichtloos. 

In dit boek laat Jan Geurtz zien dat bijvoorbeeld een relatiecrisis, en elke pijnlijke emotie 
die we dan ervaren, in wezen een opening is naar spirituele groei. 

Met behulp van korte praktische instructies wordt getoond hoe we de sprong kunnen maken 
vanuit onze beknellende gedachten en emoties naar ruime open liefdevolle staat van zijn. 
Hierdoor veranderen pijnlijke emoties zoals eenzaamheid, frustratie of angst in toegangsdeuren naar wat in het boeddhisme de ‘boeddha-natuur’ genoemd wordt: een natuurlijke staat die vrij is van lijden.

VERSLAAFD AAN LIEFDE, de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties,

geschreven door Jan Geurtz

 

Dit boek laat zien dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een vorm van verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of -misschien nog erger- verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk.

BEVRIJD DOOR LIEFDE, praktijkboek voor zelfacceptatie en geluk in relaties,
geschreven door Jan Geurtz

De auteur beschrijft op toegankelijke wijze de meest voorkomende relatieperikelen. Hoe kun je liefdesrelaties aangaan die niet verzanden in een crisis of in een gezapig samenzijn? En hoe geef je elkaar ruimte voor persoonlijke groei zonder bekneld te raken in verwijt of verlatingsangst? 
Allerlei vormen van liefdesrelaties komen aan bod, plus hoe we geneigd zijn vast te lopen in de pijnlijke aspecten ervan, en hoe we in plaats daarvan deze kunnen benutten voor spirituele groei. Het resultaat is een praktische handleiding voor het laten ontstaan van een spirituele liefdesrelatie, maar ook voor het alleen zijn zonder eenzaamheid en het schrijnende gemis aan een liefdespartner.

STAPPEN NAAR EEN GOEDE RELATIE,

geschreven door Paul Ferrini
 

Veel mensen verbreken liever hun relatie dan dat ze enkele belangrijke compromissen moeten sluiten om de relatie in stand te houden. Wie echter inzicht verwerft rond de zeven spirituele wetten van relaties kan zich heel wat leed besparen. Deze zeven wetten zijn: betrokkenheid, gezamelijkheid, groei, communicatie, spiegeling, verantwoordelijkheid en vergeving. Ferrini legt helder en overtuigend uit hoe deze wetten van invloed zijn op onze relaties.

 

De drie delen van het boek gaan respectievelijk over alleen zijn, het hebben van een relatie en ten slotte het veranderen of (liefdevol) afsluiten van een bestaande relatie. Mensen die bereid zijn de volle verantwoordelijkheid voor hun helingproces te dragen en vergevingsgezind zijn, zullen zich aangesproken voelen door Ferrini´s benadering van de relatieproblematiek. Zij leren dan onder meer in te zien hoe partners kunnen communiceren zonder daarbij bevooroordeeld te zijn of elkaar verwijten te maken, en hoe zij elkaar de ruimte kunnen geven om te blijven groeien.

DE ZEVEN PIJLERS VAN EEN GOEDE RELATIE

tips uit de praktijk om er samen een succes van te maken,

geschreven door Dr. John Gottman & Nan Silver

 

Een relatie gaat verder dan alleen maar aardig tegen elkaar zijn en samen leuke dingen doen. Het is belangrijk dat je jezelf door en door leert kennen, maar ook dat je werkelijke belangstelling hebt voor wat er in de innerlijke wereld van de ander omgaat. Wat zijn de stress, zorgen, kwetsures, beschadigingen, verlangens, dromen en aspiraties van je partner? Een succesvolle relatie is een doorgaand, actief proces van contact onderhouden en op elkaar afgestemd blijven. Bevat veel praktische en inspirerende oefeningen.

LIEFDE NADER BEKEKEN, padwerk en relaties,
geschreven door E. Pierrakos

Dit boek helpt ons inzicht te krijgen in onszelf in relatie tot anderen. Veel problemen op het gebied van relaties worden veroorzaakt door gevoelens en gedachten die begraven zijn in het onbewuste. In ons zit het 'pijnlijk getroffen kind' dat alsnog van zijn omgeving wil krijgen wat het vroeger tekort is gekomen. Steeds terugkerende patronen weerspiegelen die innerlijke conflicten.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: geluk en ongeluk, angst voor liefde, anderen willen dwingen van je te houden, anderen de schuld geven van je ongelukkig zijn in, destructieve patronen naast gezonde woede en trouw en ontrouw.

HOW TO BE AN ADULT IN RELATIONSHIPS, the five keys to mindful loving,

geschreven door David Richo

 

(Nog) niet in het Nederlands vertaald.

 

This book is a great guide for those who want to deepen and improve even the most enduring and loving relationship. It offers a fresh perspective on love and relationships. One that focuses not on finding an ideal mate, but on becoming a more loving and realistic person. Drawing on the Buddhist concept of mindfulness, the author explores five hallmarks of mindful loving and how they play a key role in relationships throughout life. 

 

More than anything, the book is a call to conscious action. It implores us to take full responsibility for our own thoughts and emotional states and rise to the challenge of unconditional love, rather than just falling in love and losing control.

DE TEMPEL VAN DE RELATIE,

geschreven door Hans Knibbe

(oprichter van de stichting Zijnsoriëntatie en de school voor Zijnsoriëntatie).

 

De meesten van ons verlangen naar een inspirerende partnerrelatie. Toch komt juist in de relatie niet alleen het mooiste van ons tevoorschijn, maar ook het lelijkste. Hevige liefdesgevoelens kunnen omslaan in intense haat, en wat inspirerend is begonnen wordt slaapverwekkend.

 

In dit boek wordt deze dynamiek in de relatie belicht en leer je, d.m.v. oefeningen, hoe je daarmee om kunt gaan. Voor een inspirerende partnerrelatie waarin beide partners als vrije en liefdevolle volwassenen tot bloei kunnen komen.

HET WONDER VAN VERGEVING, een werkboek,
geschreven door Willem Glaudemans

Vergeving gaat niet over de ander maar over onszelf. Met vergeven hoeven we niet te wachten tot de ander verandert of spijt betuigt. Het is een innerlijk proces, een daad van liefde voor onszelf die ook effect kan hebben op onze relaties. Dit boek (met veel oefeningen en praktijkvoorbeelden) biedt zeven praktische ingangen tot vergeving en zelfvergeving. Elke ingang kan ons van pijn, oordelen, en oude beelden bevrijden. De stappen zijn simpel: we kijken naar binnen naar wat er niet is verwerkt, we zijn bereid dit los te laten en we worden vervolgens geholpen om het helende wonder van vergeving te ervaren. Het is een zachtmoedig en mild proces dat ons vreugde, vrijheid en innerlijke vrede kan geven.

RADICAAL VERGEVEN, ruimte maken voor het wonder,

geschreven door C.C. Tipping

 

Een zeer opmerkelijk en ook uiterst praktisch boek over een bijzondere vorm van vergeven. Het gaat om een andere kijk op het verleden en op het heden, vooral wat betreft de relaties met anderen. Radicaal vergeven stelt mensen in staat geen slachtoffer meer te zijn, hun hart te openen en bewuster te leven.

De eenvoudige en praktische gedachten en oefeningen helpen de emotionele ballast van het verleden los te laten en je over te geven aan het leven zoals zich dat ontvouwt.

DE KUNST VAN COMMUNICEREN, handboek,
geschreven door Inga Teekens

Communicatie is een bepalende factor in ons leven maar zit vol voetangels en klemmen. Vrijwel alle problemen en conflicten tussen mensen zijn terug te voeren tot ineffectieve communicatie. Zo verwarren we bijvoorbeeld regelmatig onze interpretatie met feiten of denken we dat ons oordeel de waarheid is en gaan daarmee voorbij aan onze eigen verantwoordelijkheid voor het communicatieproces. Het communicatieproces is complex, mede door de rijkdom van denken, voelen, willen, verlangen, dromen en wensen. 

Hoe meer sturing we kunnen geven aan onze communicatie hoe meer wij in staat zijn onze relaties op een bevredigende wijze te beheren. 

DE KUNST VAN HET LUISTEREN,

geschreven door Michael Nichols

 

Het is een kunst om goed te luisteren. Vaak lukt het ons niet: al luisterend vullen we te snel in of aan; we zijn vooral bezig met onze eigen gedachten. Of we horen niet meer wat de ander zegt omdat zijn boodschap kwaadheid, verdriet of angst oproept. En aan de andere kant hebben we regelmatig het gevoel dat we zelf niet echt gehoord en verstaan worden. Daar lijden onze relaties onder.


Dit boek gaat over goed luisteren. Michael P. Nichols besteedt onder meer aandacht aan onze behoefte om gehoord te worden, aan redenen waarom mensen soms niet luisteren en aan mogelijkheden om elkaar beter te bereiken.

CONSTRUCTIEF OMGAAN MET IRRITATIE EN BOOSHEID

het hart als sleutel om woede te transformeren,

geschreven door Regine Herbig

 

Bij ruzies en meningsverschillen is het van groot belang de innerlijke behoeften en pijnlijke gevoelens die onder je boosheid liggen te analyseren. Zo wordt het mogelijk om op een respectvolle wijze in gesprek te gaan met de ander en via onderhandelen te komen tot een vreedzame oplossing. 

 

In dit boek worden inzichten van de westerse psychologie (vooral de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg), oosterse wijsheid en recent wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen emoties, hart en brein met elkaar verbonden. Het biedt praktische voorbeelden en oefeningen om met begrip en empathie te leren communiceren met jezelf en anderen.

KRIJG DE LIEFDE DIE JE WILT, een gids voor liefdevolle relaties, geschreven door Harville Hendrix

Samenvatting (27 pag.) >>

Dit boek bestaat uit drie delen.
Deel 1: 'De onbewuste relatie' beschrijft onder meer de onbewuste motieven die de partnerkeuze bepalen en mogelijke consequenties.
Deel 2: 'De bewuste relatie' beschrijft hoe de samenwerking tussen oude en nieuwe hersenen kan leiden tot een meer reële partnerkeuze.
In deel 3 wordt een 10-weeks programma met 16 oefeningen gepresenteerd dat een proces van groei en verandering op gang kan brengen in een relatie. 

De auteur is psychiater en benadrukt de invloed van jeugd en opvoedingservaringen.
Zijn doelstelling is een handleiding te bieden die partners thuis kunnen gebruiken om de relatie te verbeteren.

WAARDEER JEZELF en word gelukkig in je relatie,

geschreven door E.M. Zurhorst

 

Dit boek is voor iedereen die in een vaste, maar onbevredigende relatie zit. Voor iedereen die zich vlak voor een scheiding bevindt. Voor iedereen die op zoek is naar heling voor zijn of haar relatie.

 

De auteur, psychotherapeute Eva-Maria Zurhorst, laat ons zien dat het in feite niet uit maakt wie we als partner kiezen omdat we uiteindelijk onszelf en de lessen die we te leren hebben tegen zullen komen binnen de relatie. Juist daarom kunnen we, in de meeste gevallen, beter bij de partner blijven die we hebben, hoe onaangenaam het misschien soms ook lijkt.

THUISKOMEN BIJ ELKAAR, gids voor een helende relatie,

geschreven door Hal Stone & Sidra Winkelman

 

Een boek met als thema 'de relatie als leraar'. Het laat ons zien hoe kwetsbaarheid de sleutel tot intimiteit in de relatie vormt en reikt ons mogelijkheden tot inspiratie en groei binnen de relatie aan.

VAN ELKAAR HOUDEN ZONDER JEZELF TE VERLIEZEN
partneren, een nieuwe relatievorm,

geschreven door Hal & Sidra Stone

   

In dit boek kunnen we lezen hoe we binnen onze relatie werkelijke partners kunnen worden. We gaan begrijpen hoe we een evenwicht kunnen scheppen tussen onze behoefte aan een relatie en onze behoefte aan een eigen leven.

LIEFHEBBEN ZONDER VOORWAARDEN,

reflecties van het Christusbewustzijn*,

geschreven door Paul Ferrini

 

In dit boek wordt haarfijn en duidelijk uitgelegd wat onvoorwaardelijke liefde is. De auteur laat zien dat wij onze medemens onvoorwaardelijk kunnen liefhebben zodra we geleerd hebben die onvoorwaardelijke liefde aan onszelf te geven. Dat wil volgens hem overigens niet zeggen dat we alles aan onszelf 'lief en mooi' moeten vinden. Integendeel, de auteur moedigt de lezer aan de zogenaamde 'lagere emoties' te onderkennen en te accepteren in plaats van ze angstvallig weg te stoppen, omdat juist onze eigen 'donkere zijde' de onvoorwaardelijke liefde in de weg staat. Hij bepleit een vorm van spiritualiteit die geworteld is in het gewone leven.

 

* de term Christusbewustzijn kan eveneens als AL-bewustzijn, Kosmisch bewustzijn, Universeel bewustzijn, Boeddha-bewustzijn of anderszins gelezen worden, al naar gelang de persoonlijke voorkeur.

TOEKOMST VAN LIEFDE, naar spirituele groei en nieuwe relatievormen,

geschreven door Daphne Rose Kingma

 

In dit boek worden relaties boven het niveau van het persoonlijke uitgetild naar een hoger, universeel en spiritueel niveau. Hoe de groei van een 'persoonlijkheidsgerichte' naar een 'zielsgerichte' relatie mogelijk is, wordt beschreven aan de hand van een zevental emotionele en spirituele stadia die liefdesrelaties kunnen doorlopen. Bezielde relaties zijn herkenbaar aan eigenschappen als eerlijkheid, realisme, verbondenheid, empathie en zelfbewustzijn.