ESPAVO PRAKTIJK

Boekentips

Boeken over persoonlijke groei en bewustwording (+ daarna boeken over relaties)

HET PRESENCE PROCES, stap voor stap naar het nu,

geschreven door Michael Brown

 

Het Presence-proces is een werkboek dat ons leert om niet-verwerkte trauma's

uit het verleden en angstige projecties met betrekking tot de toekomst op te lossen.

Het proces is praktisch, veilig, liefdevol en eenvoudig te volgen.

Het Presence-proces maakt de weg voor ons vrij om zonder kunstmatige hulpmiddelen of externe activiteiten terug te kunnen keren naar onze authentieke staat van zijn. Het bewust en gedisciplineerd aanwenden van aandacht en intentie zijn de hoofdpijlers van het proces.

ALS JE WERELD INSTORT, adviezen voor moeilijke tijden,
geschreven door Pema Chödrön

Geluk ligt voortdurend binnen ons bereik. Maar we lopen het vaak mis, omdat we constant bezig zijn met het ontwijken van pijn en verdriet.

De schrijfster van dit boek geeft maar één advies: daal af in je verdriet. Want juist daarin ligt de sleutel tot geluk.
Zie de realiteit onder ogen en misleid jezelf niet, want verzet tegen wat is, is de bron van het lijden.
Door niet te vluchten voor wat je dwarszit en pijn en verdriet te leren omarmen, zal het lijden vanzelf verdwijnen.

Met behulp van deze heldere adviezen leer je moeilijke tijden en pijnlijke emoties te gebruiken als sleutel tot wijsheid, zelfkennis en innerlijke vrede.

OVER LIEFDE EN LOSLATEN, de levenscrisis als spirituele doorbraak,
geschreven door Jan Geurtz

Doorgaans reageren wij op een levenscrisis met weerstand en veel pijnlijke gedachten.
Daardoor maken we ons leven extra ellendig en uitzichtloos.

In dit boek laat Jan Geurtz zien dat bijvoorbeeld een relatiecrisis, en elke pijnlijke emotie
die we dan ervaren, in wezen een opening is naar spirituele groei. 

Met behulp van korte praktische instructies wordt getoond hoe we de sprong kunnen maken
vanuit onze beknellende gedachten en emoties naar ruime open liefdevolle staat van zijn.
Hierdoor veranderen pijnlijke emoties zoals eenzaamheid, frustratie of angst in toegangsdeuren naar wat
in het boeddhisme de ‘boeddha-natuur’ genoemd wordt: een natuurlijke staat die vrij is van lijden.

EENZAAMHEID HOEFT NIET, naar liefde en heelheid met je innerlijke kind,

geschreven door Erika J. Chopich en Margaret Paul

 

Ons 'innerlijke kind' heeft in onze jeugd vaak te lijden gehad onder onbegrip, onze 'innerlijke volwassene' heeft deze pijn niet goed verwerkt en heeft het innerlijke kind als het ware weggedrukt. Ons innerlijke kind is een verwaarloosd en geïsoleerd kind geworden, met als gevolg: we lijden als volwassenen onder chronische eenzaamheid, een innerlijke gebrokenheid.

 

We kunnen de breuk tussen beide delen van onszelf herstellen zodat er ruimte ontstaat voor een liefdevolle verhouding tussen 'kind' en 'volwassene'. Met praktische methoden en oefeningen geven de auteurs aan hoe we kunnen leren in contact te komen met ons 'innerlijke kind'. Er kan zo - letterlijk - een dialoog ontstaan, waaruit we uiteindelijk als innerlijk volwassen te voorschijn komen, omdat we met behulp van ons innerlijke kind de ik-weet-het-beter-houding van de geïsoleerde, egocentrische volwassene in onszelf hebben doorbroken.

ZIE JEZELF IN MILDHEID!, bevrijd je van de rechter in jezelf,
geschreven door Byron Brown

Onze innerlijke criticus (die door Brown "de rechter" wordt genoemd) is een kracht die de meesten van ons accepteren als iets wat ons beschermt tegen kwetsures. In werkelijkheid valt deze criticus ons onophoudelijk en indringend van binnenuit aan, waardoor we eigenlijk onze eigen grootste vijand worden en onszelf behoorlijk kunnen ondermijnen. Daardoor lijden we onnodig, remmen we onszelf af, blokkeren we en kunnen we niet echt genieten van de dingen die we doen. 

Met behulp van vele voorbeelden en praktische oefeningen legt Brown op een heldere manier uit hoe we die innerlijke criticus kunnen herkennen, hoe hij werkt, hoe we hem kunnen ontmaskeren en ons van zijn negatieve dwang kunnen bevrijden. 

DE INNERLIJKE CRITICUS ONTMASKERD

Maak Van Deze Vijand Een Bondgenoot Met De Voice Dialogue Methode,

geschreven door Hal & Sidra Stone

 

De innerlijke criticus is de innerlijke stem in ons, die ons bekritiseert en minacht. Het is de stem in ons die ons laat weten dat we het nooit goed doen, dat we nooit goed genoeg (zullen) zijn. Deze stem heeft zich al vroeg in ons leven ontwikkeld. Dit boek laat zien hoe die negatieve criticus in ons werkt, hoe die te bestrijden is, hoe er positief mee om te gaan is en reikt daarvoor vele oefeningen aan.

PRI EN DE KUNST VAN BEWUST LEVEN, ontwar je emoties en leef ten volle,

geschreven door Ingeborg Bosch

 

Ingeborg Bosch slaagt er in op concrete en eenvoudige wijze te laten zien hoe we ons kunnen bevrijden uit de doolhof van dikwijls verwarrende en soms pijnlijke emoties die voortkomen uit het verleden. Ze laat ons zélf ontdekken dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn als we vaak geloven.

Via concrete stappen kunnen we de 'code' vinden om ons emotionele brein als het ware te herprogrammeren. Een bevrijdende doorbraak in ons dagelijks leven en een fundamentele ondersteuning van de spirituele groei.

HET DRAMA VAN HET BEGAAFDE KIND, op zoek naar het ware zelf,
geschreven door Alice Miller

De kinderjaren die voor elk mens de voedingsbodem voor het leven vormt en waarin de 'ik' van de persoon wortelt staan in dit boek centraal. Veel psychologisch leed laat zich verklaren uit deze kinderjaren en kan als ervaring een ingang vormen voor therapie. Kinderen met een bijzondere begaafdheid kunnen in de knel komen doordat zij zichzelf te snel aanpassen aan de vaak onbewuste wensen van ouders. Daardoor verdringen zij hun eigen behoeften en verlangens en ontwikkelen een 'vals zelf', dat een vrij contact met de 'ware ik' in de weg staat. Een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling kan hiervan het gevolg zijn.

NIEMANDSKINDEREN, de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd,
geschreven door Carolien Roodvoets

In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking ervan. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt – niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven. 

Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden dan de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zijzelf steun ontvangen; ze groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven. Eenmaal volwassen geworden kunnen Niemandskinderen hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in Niemandsland en verdrinken daar voorgoed of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken. 

page loading